Over Ons

Visie


 Senioren van Nu – Steenwijksmoer (SvN) focust zich voornamelijk op mensen uit de dorpsgemeenschap Steenwijksmoer, die door fysieke, mentale en/of sociale omstandigheden niet in  staat zijn om activiteiten (sociaal / cultureel) in de gemeente Coevorden zelfstandig te bezoeken. Het primaire doel van SvN is dan ook om de doelgroep te stimuleren actief deel te nemen aan activiteiten binnen de dorpsgemeenschap. Door gerichte activiteiten te organiseren worden er kansen  gecreëerd om de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en algehele gezondheid van ouderen wonend in Steenwijksmoer te vergroten. SvN is een bijdrage aan de kwaliteit van het leven  van de ouderen in deze dorpsgemeenschap. De ouderen krijgen met projecten als deze hernieuwde sociale mobiliteit, waarmee zij zich wederom gezien voelen (en worden) in de maatschappij. Naast sociale contacten en betrokkenheid bij de samenleving leiden projecten als deze tot versterking van de autonomie van deze ouderen. Het project draagt bij aan een duurzame verbetering van de leefbaarheid van ouderen in Steenwijksmoer.

Historie


 

 Senioren van Nu – Steenwijksmoer (SvN) is ontstaan in 2013. De laatste jaren zijn verreweg de meeste activiteiten voor de oudere bewoners (60+) van Steenwijksmoer verdwenen en het bleek dat er een sterke behoefte onder deze ouderen bestaat, betrokken te worden bij de samenleving. Sinds vorig jaar september 2013 is SvN met activiteiten gestart (op de laatste vrijdagmorgen van de maand). Door gerichte activiteiten te organiseren worden er kansen gecreëerd om de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie van ouderen wonend in Steenwijksmoer te vergroten. Het initiatief wordt gesteund door een groep vrijwilligers in het dorp, die hulp bieden bij zaken als het vervoer en het aanbieden van verschillende workshops.


Hebt u belangstelling of wilt u informatie dan kunt u hier onze contactgegevens vinden.


Financiële verantwoording


De kosten van de activiteiten worden per activiteit bepaald en op de deelnemers zelf verhaald. Eventuele kortingen en/of het organiseren van (voor de deelnemers) gratis activiteiten zijn volledig afhankelijk van fondsenwerving/giften. In 2013 is er een opstartsubsidie verstrekt door de Gemeente Coevorden, waarmee de eerste activiteiten en vaste kosten deels konden worden gedekt. De organisatie van  activiteiten door het dagelijkse bestuur van de stichting wordt op een volledig vrijwillige basis gedaan. Het dagelijkse bestuur van de stichting ontvangt daarom geen beloning. 


Het laatste  financiele overzicht kunt u hier vinden.


Beleidsplan


 

Een kopie van het beleidsplan kunt u hier vinden.